MINIMODUS

MINIMODUS

Uks muusika- ja tantsumaailma. Muusika- ja tantsuhariduse väärtus lapse arengus on asendamatu. Muusika ja tants pakuvad naudingut ja puhkust, intellektuaalset ja emotsionaalset rahulolu, arendavad tajusid ja füüsilist koordinatsiooni, pakuvad võimalusi nii individuaalseteks kui grupi tegevusteks ja võimalusi loominguliseks eneseväljenduseks.

Lapsed osalevad muusikalistes tegevustes, kasutades häält, lihtsaid rütmipille ja erinevaid kehaosi arendamaks muusikalisi ja koreograafilisi võimeid. Tutvus tantsukunstiga puudutab võimalikult erinevaid tantsustiile, sealhulgas swing-, stepp- ja rahvatantsu, laulu-, tantsu- ja liikumismänge, võimlemist, akrobaatikat jmt. Kõik lapsed osalevad tundides oma võimete piires.

Esinemistega pakutakse lastele võimalusi oma oskuste demonstreerimiseks ent esinemised ei ole MINIMODUSes eesmärgiks omaette.

MINIMODUSe tundide reeglid:

  • Muusika algab vaikusest
  • Kuula ja tee kaasa
  • Pillidesse suhtu austusega ja mängi neid ainult Pireti loal

Lapsevanematele: Julgusta oma last laulma neid laule ja tantsima neid tantse, mida tunnis on õpitud. Laula, tantsi, mängi ja võimle koos lapsega. Edukal esitusel on oluline mõju lapse eneseaustuse arengule. Ka pakub see naudingut ja emotsionaalset rahulolu tervele perele.

MINIMODUSe tunnid:

MINIMODUS 3-4a. 1x nädalas 45 min;
MINIMODUS 5-6a. 1x nädalas 60 min:
Piret Torm-Kriis julgustab väikesi tantsusõpru tantsima mitmel erineval moel (swing, stepp, rahvatants jm), laulma, võimlema, kukerpallitama. Põhiliselt on lapsed tunnis iseseisvalt, aga vajadusel koos vanemaga – ikka nii, kuidas laps end kõige paremini tunneb.

MINIMODUS – siit saab staaritee alguse!