Kultuuriklubi SETOLOOD

Kultuuriklubi SETOLOOD

Kultuuriklubi igas eas seto keelest ja kultuurist huvitatuile. Räägime seto keeles nii tõestisündinud lugusid kui muinasjutte, mõistatusi ja rahvatarkusi. Laulame, tantsime, mängime. Teeme seda kõike põhiliselt enda jaoks, aga aeg-ajalt näitame teistelegi seto keele ja kultuuri võlu. Osaleme setode pühadel ja sündmustel nii Tallinnas, Setomaal kui mujal maailmas.

Ootame ühinema kõiki setomeelseid ja –keelseid! Rariteetse seto keele õppimist ei ole kunagi hilja alustada.

Kultuuriklubi SETOLOOD igas eas huvilistele: Piret Torm-Kriis, seto nimega Paaba Palaga, viib setode maailma nii juurte poolest setod kui lihtsalt seto kultuuri huvilised olenemata east, soost, rahvusest vmt.

Karmoškaõpe lastele, noortele, igas eas täiskasvanutele: karmoškavirtuoos Evelin Leima, kelle jaoks ei tähenda pillimäng vaid tehnilisi oskusi, aga ka emotsionaalset sidet pilliga, soovib oma muusikalist jalajälge jätta igale õpilasele.

SETOLOOD – lood Setomaast ja setodest