Kultuuriklubi SETOLOOD. Karmoškaõpe

Kultuuriklubi SETOLOOD

 Kultuuriklubi igas eas seto keelest ja kultuurist huvitatuile. Räägime seto keeles nii tõestisündinud lugusid kui muinasjutte, mõistatusi ja rahvatarkusi. Laulame, tantsime, mängime. Teeme seda kõike põhiliselt enda jaoks, aga aeg-ajalt näitame teistelegi seto keele ja kultuuri võlu. Osaleme setode pühadel ja sündmustel nii Tallinnas, Setomaal kui mujal maailmas.

Ootame ühinema kõiki setomeelseid ja –keelseid! Rariteetse seto keele õppimist ei ole kunagi hilja alustada.

Kultuuriklubi SETOLOOD igas eas huvilistele: Piret Torm-Kriis, seto nimega Paaba Palaga, viib setode maailma nii juurte poolest setod kui lihtsalt seto kultuuri huvilised olenemata east, soost, rahvusest vmt.
Tere tulemast kolmapäeviti kell 
17.30 – 19.00 seto salongi! 
Korra kuus ootame setodest külalisi – KOSTMAH OM …
Novembrikuine kohtumisõhtu KOSTMAH OM HÕRNA AARE toimub 13.nov. kell 17.30 seto salongis, Narva mnt. 46.
Tere tulemast!

L 23.nov. kell 13.00 SIIDISÕSARÕ 25 juubõlikontserdi pido

KARMOŠKAÕPE lastele, noortele, igas eas täiskasvanutele: karmoškavirtuoos Evelin Leima, kelle jaoks ei tähenda pillimäng vaid tehnilisi oskusi, vaid ka emotsionaalset sidet pilliga, soovib oma muusikalist jalajälge jätta igale õpilasele.
Tere tulemast neljapäeviti kell 14.00 – 21.00 EKNK Toompea Koguduse klassiruumis vastavalt graafikule!

SETOLOOD – lood Setomaast ja setodest