Kultuuriklubi SETOLOOD. Karmoškaõpe

Kultuuriklubi SETOLOOD

 Kultuuriklubi igas eas seto keelest ja kultuurist huvitatuile. Räägime seto keeles nii tõestisündinud lugusid kui muinasjutte, mõistatusi ja rahvatarkusi. Laulame, tantsime, mängime. Teeme seda kõike põhiliselt enda jaoks, aga aeg-ajalt näitame teistelegi seto keele ja kultuuri võlu. Osaleme setode pühadel ja sündmustel nii Tallinnas, Setomaal kui mujal maailmas.

Ootame ühinema kõiki setomeelseid ja –keelseid! Rariteetse seto keele õppimist ei ole kunagi hilja alustada.

Kultuuriklubi SETOLOOD MINI-, MIDI-, MAKSI-, MAKRO-, MEGAMODUS: Piret Torm-Kriis, seto nimega Paaba Palaga, viib setode maailma nii juurte poolest setod kui lihtsalt seto kultuuri huvilised olenemata east, soost, rahvusest vmt.
Tere tulemast, igas eas huvilised, kolmapäeviti kell 
17.30 – 19.00 seto salongi!
Korra kuus ootame setodest külalisi – KOSTMAH OM …
Märtsikuine kohtumisõhtu KOSTMAH OM SETOMAA ÜLEMSOOTSKA REIN JÄRVELILL toimub 11.märtsil kell 17.30 seto salongis, Narva mnt.46. Veebruaris 2020 oli külas Margit Mehilane, jaanuaris 2020 Riina Solman, detsembris 2019 Timmo Margus; novembris 2019 Hõrna Aare. 

KARMOŠKAÕPE MIDI-, MAKSI-, MAKRO-, MEGAMODUS:karmoškavirtuoos Evelin Leima, kelle jaoks ei tähenda pillimäng vaid tehnilisi oskusi, vaid ka emotsionaalset sidet pilliga, soovib oma muusikalist jalajälge jätta igale õpilasele.
Tere tulemast, lapsed, noored, igas eas täiskasvanud – neljapäeviti 2x kuus kell 13 – 21 (vastavalt õpetajaga kokku lepitud graafikule) seto salongi! Märtsikuised tunnid toimuvad 19.märtsil.  

SETOLOOD – lood Setomaast ja setodest